Hopp til hovedinnhold

Når bør bedrifter bruke biometri?

BankID med biometri vil for alvor sette fart på BankID-opplevelsen for sluttbrukerne, og mange brukersteder kan tilby en mer sømløs brukeropplevelse ved å ta det i bruk.

Samtidig vil det være flere tilfeller som krever økt sikkerhet, hvor BankID med passord vil være et bedre valg. For de fleste bedrifter vil det være riktig å benytte seg av begge deler for å tilpasse seg ulike brukssituasjoner.

Vi har to tillitsnivåer

BankID leverer ulike produkter som opererer på to forskjellige tillitsnivåer (også kalt sikkerhetsnivå), hvor «høy» er øverste nivå og «betydelig» er det mellomste nivået.

Et sikkert alternativ

BankID med biometri baserer seg på unike, fysiske trekk som ansiktsform eller fingeravtrykk, og er et sikkert alternativ, selv om tjenesten opererer på et lavere tillitsnivå enn BankID Høy, når sluttbruker må bruke BankID app eller kodebrikke og personlig passord. I tillegg overholder BankID med biometri EUs krav til streng kundeautentisering (SCA). Dette kravet sikrer at elektroniske betalinger utføres med multifaktorautentisering for å øke sikkerheten ved elektroniske betalinger.

«Hverdags-IDen»

BankID tenker på biometri-løsningen som «hverdags-BankIDen», fordi BankID med biometri kan brukes til alle formål som ikke medfører særlig risiko for brukeren eller bedriften som drifter brukerstedet. Disse risikovurderingene er det opp til hver enkelt bedrift å ta, for å finne hvilken BankID-metode som er riktig i hvert brukstilfelle.

For noen bedrifter kan det være uaktuelt å benytte BankID med biometri fordi de er underlagt strenge bransjereguleringer hvor tillitsnivå er ekstra viktig. Mens for andre kan det være aktuelt å bruke biometri til innlogging, men ikke for gjennomføring av transaksjoner, for eksempel om de selger varer i det øvre prissjiktet som krever autentisering på tillitsnivå Høy.

Person i sofa som ser på mobilen

En guide

Når dere skal vurdere om dere skal bruke BankID med biometri, kan dere følge denne guiden som gir dere en pekepinn på hva dere skal tenke på når dere skal vurdere hvilken løsning dere vil gå for.

Bruk BankID Høy når sluttbruker skal

Bruk BankID med biometri når sluttbruker skal