Hopp til hovedinnhold

Priser

Prisene som oppgis her er prisen fra BankID til forhandlerne. Prisen din bedrift får, kan derfor være annerledes.

Autentisering og signering

Tjeneste

Pris 1.1.2024

Autentisering BankID Høy, inkl. fødselsnummer

1,26

Autentisering BankID med biometri, inkl. fødselsnummer

0,89

Signering, inkl. fødselsnummer

4,20

Stort volum av biometri?

Rabatter for BankID med biometri kan tilkomme for større volumer. Ta kontakt med din forhandler om priser for ditt brukersted.

Betydelig og Høyt tillitsnivå

BankID som tilbyder av eID og tillitstjenester til offentlig og privat sektor i det norske markedet omfattes av eIDAS. BankID er selvdeklarert på tillitsnivå Høyt. Mer informasjon om eID og nivåer på nkom.nonkom.no.

For alle praktiske formål vil BankID Betydelig for sluttbruker oppleves som BankID med biometri (FaceID, finger eller PIN) og BankID Høyt vil oppleves som BankID med Personlig passord eller PIN-kode for BankID på mobil.

BankID-produktene "Autentisering" og "Signering" faktureres månedlig på transaksjonsbasis i henhold til ovenstående priser. Satsen er flat uavhengig av volum. Fødselsnummer forutsetter hjemmel i lov. Prisstruktur gjelder uavhengig av om brukerstedet har lovhjemmel til å behandle fødselsnummer eller ikke.

AML

Tjeneste

Pris

Enkeltsøk person (Norge, Sverige, Finland)

Kr 42,16 per transaksjon

Enkeltsøk organisasjon (Norge, Sverige, Finland)

Kr 52,70 per transaksjon

BankID-autentiseringer som skjer i forbindelse med en AML-transaksjon inngår i prisen på norske enkeltsøk.

Tjenesten faktureres på månedlig basis. Tabell representerer prisene BankID BankAxept AS benytter mot kunder ved direkte salg. BankID BankAxept AS vil fakturere forhandler basert på ovenstående priser for hver kunde tilknyttet forhandleren, fratrukket 20% rabatt. Flat sats uavhengig av volum. Nå kan du også få svensk og finsk data.

Kontinuerlig screening: Fastpris avhengig av størrelsen på kundeporteføljen.

Forhandler

BankID-forhandlere faktureres med et fast beløp per måned og nye forhandlere betaler et etableringsgebyr for å bli forhandler.

  • Fast månedspris kr 7.900
  • Engangsgebyr for etablering kr 100.000

Utover dette faktureres forhandler for produktene forhandler selger i henhold til oversikt over.