Hopp til hovedinnhold
BankID logo

Priser

Prisene som oppgis her er prisen fra BankID til forhandlerne. Prisen din bedift får, kan derfor være annerledes.

Rabatter for BankID med biometri kan tilkomme for større volumer, ta kontakt med din forhandler om priser for ditt brukersted.

Autentisering og signering

Tjeneste

Pris i dag

Pris 1.1.2024

Autentisering BankID Høy, inkl. fødselsnummer

Fra 1,20 kr. per transaksjon

1,26

Autentisering BankID med biometri (betydelig), inkl. fødselsnummer

Fra 0,85 kr. per transaksjon

0,89

Singering, inkl. fødselsnummer

3,99 per transaksjon

4,20

Prisjustering fra 1. januar

BankID BankAxept har satt nye priser for BankID gjeldene fra 1. januar 2024.
For den forestående prisendring, både faste og variable, fra 1. januar 2024 legger vi til grunn en gjennomsnittlig endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (totalindeksen) fra juli 2022 – juli 2023. SSB rapporterer konsumprisindeksen hvor totalindeks steg med 5,4 % på årsbasis i juli 2023.

Betydelig og Høyt tillitsnivå

BankID som tilbyder av eID og tillitstjenester til offentlig og privat sektor i det norske markedet omfattes av eIDAS. BankID er selvdeklarert på tillitsnivå Høyt. Mer informasjon om eID og nivåer på nkom.nonkom.no.

For alle praktiske formål vil BankID Betydelig for sluttbruker oppleves som BankID med biometri (FaceID, finger eller PIN) og BankID Høyt vil oppleves som BankID med Personlig passord eller PIN-kode for BankID på mobil.

BankID-produktene "Autentisering" og "Signering" faktureres månedlig på transaksjonsbasis i henhold til ovenstående priser. Satsen er flat uavhengig av volum. Fødselsnummer forutsetter hjemmel i lov. Prisstruktur gjelder uavhengig av om brukerstedet har lovhjemmel til å behandle fødselsnummer eller ikke.

BankID AML

Tjeneste

Pris

Enkeltsøk person (Norge, Sverige, Finland)

40 kr. per transaksjon

Enkeltsøk organisasjon (Norge, Sverige, Finland)

50 kr. per transaksjon

BankID-autentiseringer som skjer i forbindelse med en AML-transaksjon inngår i prisen på norske enkeltsøk.

Tjenesten faktureres på månedlig basis. Tabell representerer prisene BankID BankAxept AS benytter mot kunder ved direkte salg. BankID BankAxept AS vil fakturere forhandler basert på ovenstående priser for hver kunde tilknyttet forhandleren, fratrukket 20% rabatt. Flat sats uavhengig av volum. Nå kan du også få svensk og finsk data.

Kontinuerlig screening: Fastpris avhengig av størrelsen på kundeporteføljen.

Forhandler

BankID-forhandlere faktureres med et fast beløp per måned og nye forhandlere betaler et etableringsgebyr for å bli forhandler.

  • Fast månedspris kr. 7.500. Fra 1. januar 2024 blir prisen kr. 7.900.
  • Engangsgebyr for etablering kr. 100.000.

Utover dette faktureres forhandler for produktene forhandler selger i henhold til oversikt over.