Hopp til hovedinnhold

BankID BankAxept

BankID BankAxept AS har full fart fremover, og vi sikter på rask innovasjon, fornyelse og verdiøkning av våre bunnsolide tjenester innen eID og betaling.

To personer spiller kort ved et bord

19. juli 2022 var en merkedag for selskapet BankID BankAxept. Det var dagen vi fisjonerte ut av Vipps og ble et eget selskap etter fire spennende år sammen, men arbeidet med BankID og med BankAxept begynte mye tidligere.

BankID

I 2004 fikk de første norske kundene BankID. Da hadde den norske banknæringen jobbet i flere år for å utvikle en felles infrastruktur. I dag har 4,4 millioner nordmenn BankID, og den brukes av alle landets banker, det offentlige og av stadig flere virksomheter innenfor en rekke bransjer. Det er landets banker som gjør kundekontrollen og utstedelsen av BankID til personkunder, mens vi har en forhandlermodell for å øke utbredelsen på en god måte i markedet.

Bruken av BankID har økt år for år, og hvert år brukes rundet tjenesten nesten en milliard ganger til innlogging og signering. For å imøtekomme markedets behov for enklere innlogging, lanserte vi BankID med biometri i 2023. Innlogging på nivå betydelig er vanlig ellers i Europa, og det er her vi beregner at det meste av trafikken vil skje. BankID på høyeste sikkerhetsnivå vil være i bruk der det er behov for ekstra sikkerhet, som ved signering av viktige avtaler, ved overføring av store beløp eller ved behandling av sensitive persondata.

Elektronisk identifikasjon med BankID oppfyller myndighetenes krav til ID- og legitimasjonskontroll og bindende elektronisk signatur. BankID er registrert på EUs tillitsliste for bruk på tvers av landegrenser i Europa. BankID kan benyttes av alle virksomheter som vil ha en sikker og enkel identifisering på nett.

En person på farten logger inn med BankID

BankAxept

BankAxept har sine røtter tilbake til utplassering av minibanker på slutten av 1970-tallet og betalingsterminaler plassert på salgssteder fra begynnelsen av 1980-tallet. Merkenavnet ”BankAxept” ble etablert i 1990, og i 1991 ble en felles operasjonell infrastruktur (FOI) opprettet. På begynnelsen av 1990-tallet ble dermed de forskjellige norske banksystemene samkjørt og bankene etablerte en felles, elektronisk betalingsløsning for handel på fysiske brukersteder.

Betalingskort med BankAxept hadde ved oppstart en magnetstripe på baksiden av kortet som ble avlest i betalingsterminalen når en betaling skulle gjennomføres. For å øke sikkerheten er nå alle kort fra BankAxept utstyrt med chip, og siden desember 2011 var det ikke lenger mulig å bruke magnetstripen på BankAxept-kortet i Norge.

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge, og åtte av ti kortbetalinger i butikk utføres med et BankAxept-kort. Vi har allerede tatt steget over på nettbetalinger med tokenisering av kort i flere markeder. Les mer på bankaxept.nobankaxept.no