Hopp til hovedinnhold

Aktivering med kodebrikke - nytt kvalifiseringssteg

For kundeservice. Disse guidene vil bli oppdatert/flyttet når ny aktiveringflyt er innført for alle brukere.

Steg 1 - Forside

Når du åpner appen for første gang, ser du dette bildet. Velg "Kom i gang" for å aktivere. Ha du åpnet appen tidligere, kan du velge "Min bankid" nederst og deretter "aktiver app".

Steg 2 - Kom i gang

Les informasjonen om BankID-appen og trykk "aktiver".

Steg 3 - Fødselsnummer

Skriv inn fødselsnummeret ditt. Det må være norsk fødselsnummer med 11 siffer.

Steg 4 - Telefonnummer

Skriv inn mobilnummeret ditt og trykk "neste". Telefonnummeret må være det samme som du har registrert hos banken din.

Vi bruker telefonnummeret til å sende deg en bekreftelseskode du må legge inn.

Steg 5 - Engangskode

Etter å ha lagt inn telefonnummer, får du tilsendt en engangskode på SMS. Skriv inn den sekssifrede koden og trykk "neste".

Ved å taste inn engangskoden bekrefter du at det er din telefon du bruker til å aktivere BankID.

Steg 6 - Aktiveringsmetode

I dette steget får du tilgang til å velge om du vil aktivere appen med skanning av pass/ID-kort, eller om du vil bruke andre metoder. Velg "andre alternativer" hvis du skal aktivere med kodebrikke.

Merk at kunder i banker som ikke har avtale om aktivering med ID-sjekk vil hoppe over dette steget og gå direkte til neste.

Steg 7 - Velg "kodebrikke"

Her får du mulighet til å velge mellom ulike aktiveringsmetoder. Merk at alternativene i denne listen varierer ut fra hvilken bank du har, så det kan hende noen alternativer mangler.

Velg "BankID med kodebrikke".

Steg 8 - Ha passord og kodebrikke

Her får du oversikt over hva du vil trenge for å fullføre aktiveringen. Les informasjonen og trykk "jeg har alt".

Steg 9 - Steg for aktivering

Les informasjonen om hvilke steg du må gjennom før aktiveringen er ferdig og trykk "Logg inn".

Steg 10 - Starter inlogging

Vent på at BankID laster inn.

Steg 11 - Engangskode

Bruk kodebrikken din til å få opp en engangskode. Legg koden inn i feltet og trykk på den blå pila for å fortsette.

Steg 12 - Personlig passord

Skriv inn det BankID-passordet ditt og trykk på den blå pila for å fortsette.

Steg 13 - Ventetid

Etter at du har gjort innloggingen, må du vente en time med å fullføre aktiveringen. Grunnen til det, er at det hjelper oss å være sikre på at det er du og ingen andre som prøver å aktivere appen på sin telefon.

Hvis du ønsker å bli varslet når du kan fullføre aktiveringen, kan du velge "Påminn meg".

Steg 14 - Godta varslinger

Hvis du valgte at du ville ha en påminnelse, må du trykke "ok" for å tillate at appen sender deg et varsel når ventetiden er over.

Steg 15 - Fullfør aktivering

Når ventetiden er over, har du 2 timer på deg til å fullføre aktiveringen. Trykk "aktiver" for å fortsette.

Steg 16 - Engangskode

For å fullføre aktiveringen, må vi logge inn med kodebrikken for siste gang. Skriv inn engangskode fra brikken og trykk på den blå pila for å fortsette.

Steg 17 - Personlig passord

På samme måte som sist - skriv inn personlig passord. trykk på den blå pila for å fortsette.

Steg 18 - Kobler sammen

Vent mens appen kobler seg sammen med din BankID og gjør ferdig aktiveringen. Du trenger ikke å gjøre noe i dette steget.

Steg 19 - Appen er aktivert

Appen er aktivert og klar til bruk!