Hopp til hovedinnhold

Kundesjekk blir en tjeneste fra BankID BankAxept

Viser grunderne av Kundesjekk og CEO i BankID BankAxept

Kundesjekk.no er en populær saksbehandlerportal for kundekontroll. Nå blir tjenesten en del av BankID BankAxept.

Publisert: 15. september 2022

Daglig leder i BankID BankAxept, Øyvind Westby Brekke, mener satsingen på Kjenn-din-kunde og antihvitvaskings-tjenesten Kundesjekk er viktig for å bidra til å løse et stort samfunnsproblem.

Sammen med gründerne Anders Bakken (t.v.) og Finn Espen Gundersen (t.h.) og flere medarbeidere fra Kundesjekk, skal tjenesten fremover få et løft både når det gjelder utvikling og salgsstøtte.

Digitale støtteverktøy kan redusere tidsbruken betraktelig når de brukes riktig. Man får frigjort tid til kontroll og vurdering av de innhentede opplysningene, og den manuelle innsatsen kan i større grad rettes inn mot de vanskelige sakene.

Kundesjekk.no ble etablert for å forenkle og effektivisere arbeidshverdagen til rapporteringspliktige selskaper. Tjenesten har blitt forbedret fortløpende og har gode systemer for tydelig og enkel kundekommunikasjon.

Kundesjekk har utviklet eierkart, som skal gjøre det enklere å forstå eierskaps- og kontrollstrukturen hos kunden. Andre forbedringer er oppslag i Konto- og adresseringsregisteret (KAR), internasjonale PEP- og sanksjonslister, og mulighet for å konfigurere modell for risikoklassifisering av kunden i tråd med brukerens interne rutiner.

Regnskap Norge, BDO og Advokatforeningen

Kundesjekk.no har truffet bedriftene godt med lav terskel for å komme i gang med antihvitvaskingssystemer. På kort tid har løsningen fått en solid posisjon blant rapporteringspliktige selskaper. Flere organisasjoner tilbyr Kundesjekk-portalen til sine medlemmer og kunder, deriblant Regnskap Norge, BDO og Advokatforeningen.

Les mer om Kundesjekk.no