Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for BankID-app

Versjon 1.7 – 21.12.2023

BankID-tjenester i BankID-app

Med BankID-app kan du utføre BankID-tjenester for å identifisere deg, signere noe, logge på eller bekrefte en betaling med BankID.

Du kan også bruke tjenesten ID-sjekk for å legitimere deg ved hjelp av pass eller nasjonalt ID-kort dersom du har blitt bedt om å gjøre dette.

En forutsetning for å bruke BankID-tjenestene er at du allerede har fått utstedt en BankID av din bank. Du kan se hvilken bank som har utstedt din BankID i webklienten når du gjør en innlogging, eller se sertifikatdetaljer i nettbanken din.

Banken din er ansvarlig for behandlingen

Det er banken som har utstedt din BankID som er behandlingsansvarlig når du bruker BankID-app for BankID-tjenester.

Formål med behandlingen

Vi behandler personopplysningene for at du skal kunne bruke appen til BankID-tjenester. Vi bruker også personopplysningene dine i forbindelse med feilretting, transaksjonsovervåkning, svindelforebygging, deteksjon og håndtering av sikkerhetshendelser, for rapportering, for statistikk og til forbedring av applikasjonen.

Ansiktsbildene som behandles i tjenesten ID-sjekk brukes også til maskinlæring - for å forbedre sikkerhet i tjenesten.

Typer personopplysninger


Identifikasjonsinformasjon:

Navn, fødselsnummer eller D-nummer, nasjonalitet, telefonnummer og ID-dokument.

Informasjon om din BankID:

Digital adferdsinformasjon:

Opplysninger om dine digitale enheter, brukermiljø (inkl. IP-adresse) og bruksadferd (for transaksjonsovervåkning, svindelforebygging, deteksjon og håndtering av sikkerhetshendelser).

Ved bruk av tjenesten ID-sjekk:

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen av personopplysningene dine i BankID-app skjer med grunnlag i din “Avtale om BankID” mellom deg og din bank.

Banken har også lov til å behandle personopplysninger når dette er nødvendig for å beskytte en berettiget interesse som veier tyngre enn din rett til personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, forhåndsdefinert, reell og begrunnet i forretningsdrift. Eksempel på behandling basert på legitim interesse er transaksjonsovervåking for å oppdage kriminelle aktiviteter.

I noen tilfeller bruker vi samtykke som behandlingsgrunnlag. Som for eksempel hvis du bruker tjenesten ID-sjekk der du må samtykke før du gjennomfører legitimering med pass eller nasjonalt ID-kort.

Bruk av leverandører og utlevering til andre

Banken kan bruke databehandlere (for eksempel leverandør av IT-tjenester) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på sine vegne. I slike tilfeller vil banken inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og bankens krav til behandling av personopplysninger. Dette gjelder uavhengig av om banken bruker databehandlere i Norge eller i andre land innen EØS-området. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Det kreves et gyldig grunnlag for slik overføring i henhold til GDPR, og noen av følgende vilkår må være oppfylt:

Utover dette kan personopplysninger utleveres til politimyndighet eller andre myndigheter hvis det er hjemmelsgrunnlag for det.

Lagring

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Opplysninger om dine BankID-transaksjoner vil bli lagret av banken så lenge lovgivningen krever det.

Personopplysninger som behandles på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Personopplysninger som behandles i ID-sjekk slettes automatisk etter 30 dager.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din telefon når du åpner applikasjonen.

For BankID-app benyttes kun nødvendige informasjonskapsler for grunnleggende funksjonalitet og sikkerhetsformål, og kan ikke velges bort.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår protestere mot videre behandling av personopplysninger eller kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Dersom opplysningene banken har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Ved andre spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger, ta kontakt med banken på telefon til kundeservice eller via kontaktskjema på bankens nettsider.

Personopplysninger som banken behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes når du trekker samtykket tilbake, med mindre det er rettslig grunnlag for videre oppbevaring.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter for innsyn kan du henvende deg til den banken du har inngått avtale om BankID med, eller se bankens nettside for bestilling av innsyn i egne personopplysninger.

Du har ikke rett til innsyn i de opplysninger som banken har registrert om deg for å oppfylle sine undersøkelses- og rapporteringsplikter for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven, og for sikkerhetsarbeid i løsningen.

Når innsynsbestilling er mottatt vil banken svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter at banken har mottatt bestillingen din. Hvis særlige forhold ikke gjør det mulig for banken å svare innen 30 dager, vil banken sende et foreløpig svar hvor banken begrunner forsinkelsen, inkludert informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar.

Personvernombud

Banken har et personvernombud. Du kan alltid henvende deg til personvernombudet hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger.

Informasjon om bankens personvernombud finner du på bankens nettside om personvern.

Klager

Hvis du mener at banken behandler personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du ta kontakt med banken eller klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Annet

Denne teksten kan bli oppdatert. Siste versjon er alltid tilgjengelig via BankID-app.