Hopp til hovedinnhold

- Norge kan ta teten

EU-parlamentet har godkjent eIDAS 2.0. – Det er fantastisk at alle i Europa skal få en eID-lommebok som kan benyttes på tvers av sektorer og landegrenser. Norge kan ta en ledende posisjon i Europa ved å benytte BankID som nasjonal eID-lommebok, sier Jan Bjerved, leder for BankID.

Jan Bjerved - leder BankID

(29.02.2024) Med parlamentets godkjennelse, går Europa videre med sitt visjonære prosjekt; alle skal få en eID-lommebok som kan brukes på tvers av landegrenser. eIDAS 1.0 fra 2014 åpnet for grensekryssende bruk av nasjonale eIDer mot offentlige digitale tjenester, men fortsatt mangler mange i Europa en eID, og grenseoverkryssende bruk er lav. Nå blir det et lovpålagt krav at alle land i EU må utgi en eID-lommebok til sine innbyggere, og alt skal være på plass i løpet av de neste tre til fire årene.

Det forventes at Rådet vedtar eIDAS 2.0 basert på Parlamentets godkjennelse i mars 2024.

– Å sikre at alle innbyggere får tilgang til elektronisk ID på høyt nivå er viktig for den digitale inkluderingen. Den nye reguleringen fra EU er et solid grep for å oppnå dette. Med de digitale lommebøkene får innbyggerne mulighet til å vise og dele digitale bevis som førerkort, utdannelsesbevis og mye mer. Dette er et arbeid vi i Digdir prioriterer høyt i tiden fremover, sier Frode Danielsen, direktør i Digdir.

Norge kan få et forsprang
Samarbeidet mellom det offentlige og private i Norge har gitt en svært rask og effektiv digitalisering av offentlige tjenester. Norge kan igjen velge å benytte eksisterende løsninger fra markedsaktørene når lommeboken skal utformes, fremfor å investere milliarder i en ny offentlig løsning.

– I Norge har gode og bærekraftige forretnings- og samarbeidsmodeller mellom det private og offentlige resultert i rask og trygg digitalisering med store samfunnsmessige gevinster i form av økt konkurransekraft og produktivitet. Dette er en suksessoppskrift Norge fortsatt bør følge, for å sikre at Norge kan tilby en kostnadseffektiv nasjonal eID-lommebok, sier Jan Bjerved.

BankID-appen kan bli en ID-lommebok
Det har kostet mer enn 5 milliarder kroner å utvikle og drifte BankID. Nå investeres det i enda bedre antisvindel-systemer og i flere selvbetjeningsløsninger, deriblant glemt passord-funksjon.

– Vi kommer med mange nyttige funksjoner i BankID-appen fremover. BankID-appen er vår nyeste plattform med innebygget personvern og ekstra vekt på sikkerhet, og vi har stor tro på at "ID-lommeboken" vi ser for oss, enkelt kan tilpasses de tekniske kravene som kommer fra EU. Vi vil være tidlig ute av startblokka med ID-lommebok, fordi det er en naturlig videreføring av BankID som tillitsanker for nordmenns digitale identitet, sier Jan Bjerved.