Hopp til hovedinnhold

Varsling

Velkommen til vår eksterne varslingskanal. Varslingskanalen gir alle en trygg og enkel måte å varsle om kritikkverdige forhold i eller mot BankID BankAxept.

Vi mener at åpenhet og god kommunikasjon på arbeidsplassen er viktig for å fremme et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer medarbeidere til å dele deres spørsmål, bekymringer, forslag eller klager internt med de som er ansvarlig og har beslutningsmyndighet.

Hva kan jeg varsle om?

Vi oppfordrer alle til å bruke varslingskanalen. Dette kan for eksempel være saker som gjelder:

Hva skal ikke i varslingskanalen?

Hvis du har andre henvendelser eller klager, så ber vi deg benytte følgende kanaler:

Hvordan håndterer vi varslingssaker?

Det er viktig for oss at varslingskanalen oppleves som trygg, tilstrekkelig forutsigbar, og respektfull for alle som varsler. Disse føringene skal følges håndtering av varslingssaker:

Kan jeg være anonym?

Du kan velge å varsle anonymt, eller la PwC behandle personopplysningene, men ikke dele de videre. Du kan også varsle med fullt navn, e-postadresse og telefonnummer.

For å sikre kontradiksjon må den det er varslet om informeres om innholdet i varselet, og få anledning til å uttale seg. Dersom det anses nødvendig for å få klarhet i de faktiske forhold, vil det likevel være adgang til å gjøre enkle forundersøkelser før man informerer den det er varslet om. Dersom disse undersøkelsene avkrefter at det foreligger et kritikkverdig forhold, kan saken avsluttes uten at den det varsles om blir informert.

Slik varsler du

Når du varsler via skjemaet varsler du via en kryptert nettløsning. Når du sender inn et varsel via webskjemaet, blir varselet kategorisert og behandlet av vårt eksterne varslingsmottak, som driftes av Advokatfirmaet PwC AS. Deretter oversendes det til Risikostyring & Compliance i BankID BankAxept for videre behandling.

Du som varsler trenger ikke å legge frem bevis for det du mener er kritikkverdig. Vi ber deg likevel om å være så tydelig som mulig på hva som faktisk har skjedd.

Hva skjer etter at jeg har varslet?

Etter mottak av varselet i eksternt varslingsmottak, foretas det en kategorisering og vurdering av varselet. Varsler vil, hvor mulig, få tilbakemelding fra det eksterne varslingsmottaket når varselet er mottatt. Varselet videresendes til Risikostyring & Compliance i BankID BankAxept.

Risikostyring & Compliance i BankID BankAxept behandler varselet og beslutter videre prosess. Oppfølging av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Varsler vil, hvor mulig, motta informasjon når saken er ferdig behandlet.