Hopp til hovedinnhold

Personvern, avtalevilkår og regler

Oversikt over personvern-, regel-, og avtaledokumenter for BankID

Personvern og cookies

Vilkår for bedrifter

Se vilkår og avtaler for bruk av BankID og AML for brukersteder.

Sertifikatpolicy BankID

Her er dokumentene som omhandler sertifikatpolicy for de ulike BankID-typene. Disse finnes for vanlig BankID og BankID på mobil og for brukersteder/nettsteder med BankID.

TSPS BankID på mobil (engelsk)

TSPS BankID person (engelsk)

TSPS BankID brukersted (engelsk)

Åpenhetsloven

BankID BankAxept er omfattet av åpenhetsloven. Les vår redegjørelse.

Varsle om kritikkverdige forhold?

Her kan du varsle på en trygg måte

Våre offisielle kanaler

Offisielle kanaler

Vilkår BankID - for privatbrukere

Avtale om BankID inngås med banken din og er tilgjengelig i nettbanken. Se eksempel på avtale her:

Se avtalevilkår for BankID

Regler om BankID

Dette regelverket gjelder mellom banker som har tilsluttet seg BankID. Reglene sier blant annet noe om hvem som kan få BankID og om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for banker og BankID-brukere. Bankene kan velge å sette strengere regler for BankID dersom de ønsker dette.