Skip to main content

Gammel app

Du har kommet til denne siden - enten fordi du må oppdatere BankID-appen din, eller fordi du har flere BankID-apper på telefonen. Se oppskrift på hvordan du sletter appene under.

Får du opp denne siden når du åpner BankID-appen?

Da har du to BankID-apper på mobilen din. Så lenge du har to apper på mobilen vil du ikke kunne aktivere appen for å ta den i bruk.

Søk opp appene slik

Vi anbefaler å søke etter BankID blant alle appene som vist på bildet. Hvis man får opp to BankID-apper her, må begge slettes. Husk at når du sletter må du fjerne all data fra appen, ikke bare fjerne appen fra hjemmesiden:

Husk å slette all data

Når du sletter må du fjerne all data fra appen, ikke bare fjerne appen fra hjemmesiden.

Trykk «remove app» og «delete app».

Etter dette er gjort, kan du søke opp BankID i App Store og laste ned den nye. Nå kan du aktivere appen!